ליצירת קשרמכון ראשית 
מושב מעון
ד.נ הר חברון
90410

שעות פעילות המשרד בימים א-ה
בין השעות 08:00- 13:00
טל' משרד
02-9962589
פקס  02-9962796

machonreshit@012.net.il