ישוב מעון

החיים בישוב מעון- בהר חברון, מפגישים את הבנות עם קהילה שהיא בבואה לחיים של בית המדרש. ויוצרים השתייכות לנוף אנושי ולנו, טבעי מרחיב נפש.

רוצים להתרשם מהיישוב?

 

חפשו אותו באתר או בפייסבוק  


http://www.gkehila.co.il/maon/