האירועים שלנו...

 יום לימוד בירושלים לקראת ראש השנה תשע"ו

 

 

 

 "הנה ה' יתברך נתן לישראל זמנים המסוגלים להתחדשות..."
(נתיבות שלום)


במשך השנה נפגש על ציר הזמן להאיר את מהותו ולהתבונן 
התוועדות יט כסלו


בחנוכה 


בעומקו, בפורים נשמח ונרקוד כל הלילה עם רוחמה בן יוסף ,
 

יום עיון לקראת פסח, 

 


אל מול מקום המקדש נתכנס ללימוד לקראת ט' באב,
 

יום עיון באלול לקראת שנה חדשה...

 בואו בשמחה!

ניפגש במכון ראשית